Sjöbo kommun anmäler sig själv

Sjöbo Sjöbo kommun lex Sarah-anmäler nu sig själv för att inte ha hunnit med att göra utredningar om ensamkommande flyktingbarn.

Prioriteringen har varit se till att alla skulle få någonstans att bo.
Nu återstår att komma ifatt med de utredningar som krävs.

Petra West Stenkvist är biträdande chef på familjeförvaltningen och har hand om lex Sarah-anmälan.
– Sedan den 14 november har vi inte hunnit med att utreda de ensamkommande barnen och ungdomarna på det vis vi ska, berättar hon. Därför har vi gjort en utredning och kommer nu att informera politikerna i nämnden innan vi skickar iväg vår anmälan.

Problemet har varit att de har anlänt fler ensamkommande unga än man haft beredskap för, precis som i många andra svenska kommuner.
– Det har kommit ett ökat antal barn sedan september med kulmen i november och december, säger Petra West Stenkvist och fortsätter:
– Därför har vi fått placera barnen utan att utreda. Vi har också ibland fått förtäta så att vi har haft två personer i varje rum. Dessutom har vi inte hunnit jobba med att integrera barnen i den omfattning som behövs. Vi har fått prioritera den dagliga omsorgen och att barnen ska få tak över huvudet.

Petra West Stenkvist menar att

Läs mer här: Sjöbo kommun anmäler sig själv

kommentarer