Sjukhus i stabsläge: ”Sårbart system”

Om sjukvårdssystemet ska fungera när det är en särskild händelse eller vid höjd beredskap, då måste det kunna fungera i vardagen också. Det menar regeringskansliets utredare i krisberedskap.

Läs mer…

kommentarer