Sjukhus klassar döda som ”dålig publicitet”

Här är listan där Sahlgrenska klassar döda och skadade patienter inom psykiatrin som ”dålig publicitet”. Listan ingår i sjukhusets patientsäkerhetssystem där missförhållanden inom vården som lett till skador registreras och kommenteras.

Uppgifterna har tagits fram av tidskriften Faktum som genomfört en stor granskning av den svenska psykiatrin.

kommentarer