Sjukhusets etikettmiss gav patienten fel svar

Fel etikett sattes på provsvaren – och tumören missades först.

Patienten fick fel besked om proverna, och landstinget i Värmland har nu gjort en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

kommentarer