Sjunkande tro på polisen oroar

Svenskars oro för brott ökar och nära en tredjedel av kvinnorna känner sig otrygga ute en sen kväll.

Samtidigt sjunker förtroendet för polisen.

Läs mer här: Sjunkande tro på polisen oroar

kommentarer