Skadegörelse och bråk på boende

Det var på ett av ortens asylboenden som det under tisdagen ska ha uppstått osämja, vilket utmynnade i att polis kallades till platsen. Med sig därifrån fick man dels en anmälan om misshandel, men också en anmälan om skadegörelse som ska ha skett i anslutning till bråket.

Läs mer här: Skadegörelse och bråk på boende

kommentarer