”Skärp EU:s regler för bilindustrin”

Avslöjandena om oegentligheter hos Volks­wagen understryker det akuta behovet av att EU:s system för typ­godkännande av fordon förändras. I dag kommer jag att lägga fram förslag till en omfattande översyn, skriver EU-kommissionären Elżbieta Bieńkowska.

Läs mer här: ”Skärp EU:s regler för bilindustrin”

kommentarer