Skatt är en hållbarhetsfråga

DEBATT. Hållbarhet har fått allt större betydelse för företag – inte bara i imagesyfte utan även på sista raden. En nyanserad syn är att hållbarhet som utgångspunkt är en affärsmässig fråga för företag, skriver branschorganisationen FAR:s generalsekreterare Karin Apelman och skatteansvarige Hans Peter Larsson.Källa: Länk till full Dagens industri inlägg

kommentarer