Skickade högdräktiga kossor till slaktaren

Medelpadsbonden skickade 14 djur på sin sista resa. Men på slakteriet uppdagades att de var många fler. Sex av korna var högdräktiga och hade fullt utvecklade kalvar i sina magar.

kommentarer