Skola i Uddevalla inför kvarsittning efter stök

Unnerödsskolan i Uddevalla har inför den nuvarande terminen infört 30 minuters kvarsittning för elever i en årskurs om de inte följer regler eller gör vad de ska. 

Kvarsittningen har införts i en årskurs efter en stökig hösttermin, skriver Bohusläningen.

– Skolan följer skollagen. Vi förbehåller oss rätten att göra en professionell bedömning, säger Karin Isaksson, rektor på skolan, till tidningen. 

Läs mer…

kommentarer