Skolan i Järvaområdet bäst i hela Stockholm

Trots miljardsatsningar halkar barn från socialt utsatta områden efter i skolan.

Förutom på Kista international school i Akalla, där alla niondeklassare får gymnasiebehörighet och meritvärdet är högre än snittet i landet.

På den prisade skolan har 94 procent av barnen somalisk bakgrund – och en av 510 elever har svenska som modersmål.

Läs mer…

kommentarer