Skönhetsråd kan hindra förfulning av Sundsvall

Kultur- och fritidsnämnden har bifallit en motion från Centerpartiet om att inrätta ett Skönhetsråd i kommunen. Men även stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige ska säga sitt först.

kommentarer