Skr. 2015/16:169 Giftfri vardag

I regeringens skrivelse Giftfri vardag finns en redogörelse över de politiska initiativ och framsteg som har gjorts på kemikalieområdet under de senaste åren.

Läs mer här: Skr. 2015/16:169 Giftfri vardag

kommentarer