”Skräcksituation” på akutmottagningarna

Läget på akutmottagningarna i Stockholm är mycket ansträngt, och det råder en brist på vårdplatser.

– Det ser inte speciellt kul ut inför natten, säger Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening.

Läs mer…

kommentarer