”Skrota dyrt experiment inom cancervården”

Så kallade standardiserade vårdförlopp snarare förvärrar än löser sjukvårdens problem. Det är ett exempel på politikers försök att lappa och laga istället för att i grunden skapa en fungerande cancervård. Det skriver specialistläkare inom urologi och gynekologi.

Läs mer…

kommentarer