Släpp in det goda mörkret i våra liv

Biologen Johan Eklöfs nya bok visar hur mörkret är en förutsättning för den biologiska livscykeln.

Ulrika Kärnborg trollbinds av en både poetisk och vetenskaplig resan in i ett ljusskyggt – och allt mer hotat – landskap.

Läs mer…

kommentarer