Det smarta hemmet flyttar in på kontoret – digitala assistenter företagsanpassas

Hittills har rösttjänster och digitala assistenter mest handlat om att göra hemmen smartare, men både Microsoft och Google vill göra de här assistenterna mer användbara på kontoren och i yrkeslivet – inte minst genom interaktion med kalendern.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj