Firefox jobbar på egen översättningsfunktion

Ska även fungera offline genom att använda sig av ett lokalt bibliotek.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj