Socialtjänsten kritiseras – la anmälningar på hög

Socialtjänsten i Hedemora kommun har under de senaste två åren lagt ett flertal orosanmälningar på hög, rapporterar SR-programmet Kaliber.

23 barn ska därför ha riskerat att fara illa.

– Det kan bero på en stressig arbetssituation, säger Lena Abrahamsson på socialtjänsten till programmet.

Läs mer…

kommentarer