Ransomware gör verklighet av gisslanhot – publicerar stulna data

Den senaste trenden inom gisslanattacker är att hota med att publicera stulna data om offret inte betalar. Nu syns de första fallen i verkligheten.

Läs mer…

kommentarer