Sökte vård i sex år – hade hjärntumör

En pojke i Malmö hade ihållande huvudvärk och vårdcentralen diagnosticerade honom med migrän.
Trots det slutade inte besvären – och efter sex år visade det sig att han hade en hjärntumör.

Nu anmäler hans föräldrar vårdgivaren till IVO.

Läs mer…

kommentarer