Solarwinds-hackare fick tillgång till Microsofts källkod


Inga tjänster eller kunders data ska ha påverkats.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj