Somliga väljer Bibeln – andra väljer Marx

Marknadens apologeter tvingas på defensiven när allt fler nu söker ett djupare värdesystem.

Rebecca Selberg ser i debatten om sex, religion och gemenskap en motrörelse mot marknadens mekanismer.

Läs mer…

kommentarer