Spännande med en äldre badande kvinna

Sedan Baek Heena fick Almapriset har det kommit ut två bilderböcker på svenska.

Margareta Sörenson läser dem om och om igen med en liten testläsningspanel.

Läs mer…

kommentarer