Speciallärarexamen med alla specialiseringar möjlig inom Lärarlyftet

Regeringen har i dag beslutat om ändringar i förordningarna som rör statsbidrag för fortbildning och uppdragsutbildning för lärare och viss annan personal. Det innebär att Lärarlyftet II nu breddas så att speciallärarexamen erbjuds med alla specialiseringar.

Läs mer här: Speciallärarexamen med alla specialiseringar möjlig inom Lärarlyftet

kommentarer