ST för 25 år sedan: Vägen till handelsträdgården stängs utan att ägarna informerats

Arne Högmark på Sörberge Handelsträdgård fick beskedet att förbindelsevägen med E4 vid Bergeforsparken kommer att läggas om och att vägarna stängs under cirka två veckor från och med måndag. Arne Högmark är förvånad och förbannad. Vägbyggarna borde ha kunnat informera, kommunens vägavdelning kunde ha hört av sig. Men inte ett enda besked har kommit förrän på tisdagen då polisen, på eget bevåg, synade de planerade ändringarna och pratade med berörda. Arne Högmark är inte främmande för att kräva ekonomisk kompensation om det går som han fruktar, att försäljningen praktiskt taget upphör när folk måste ta kringliga omvägar på flera kilometer för att hitta fram till hans trädgård.

Läs mer här: ST för 25 år sedan: Vägen till handelsträdgården stängs utan att ägarna informerats

kommentarer