ST för 50 år sedan: Isracingstjärnor tränade i Stockvik och succé för utställning på Sundsvalls museum

Svenska stjärnor och lokala förmågor tränade i helgen isracing på en bana på isen utanför Stockvik. Bland de mer namnkunniga gästerna märktes Bernt Hörnfeldt, Vargarna, trefaldig svensk mästare i grenen. På bilden är det Börje Sjöbom från Sundsvall som demonstrerar en så kallad kavalleristart. Stockviksborna kunde inte gärna undgå att höra att något speciellt ägde rum på isen vid Bredsand. Det är just nu dåligt med banor söderut och det var mycket därför som förarna kom till Stockvik för att träna på den bana som SMK Sundsvall låtit iordningställa.

Läs mer här: ST för 50 år sedan: Isracingstjärnor tränade i Stockvik och succé för utställning på Sundsvalls museum

kommentarer