ST för 50 år sedan: Prästen Marianne Westrin från Njurunda vigdes i Härnösands domkyrka

På söndagen prästvigdes Marianne Westrin från Njurunda i Härnösands domkyrka. Den nya prästen är den fjärde i raden av kvinnor som biskop Ruben Josefson välkomnat till kyrkans tjänst i stiftet. Biskopen förestavade prästlöftet och Marianne Westrin svarade ett fast och tydligt ja på de olika frågorna. Hon avlade trosbekännelsen med klar ibland lite skälvande stämma gripen av stundens allvar. Byrådirektör Kerstin Åkerstedt förestavade prästeden och den nya prästen ikläddes de yttre insignierna på sin värdighet utanpå alban. I den högtidliga ceremonien deltog från vänster: kyrkoherde Olle Sivertsson, Njurunda, domkyrkokomminister Gunnar Åkerstedt, Härnösand, Marianne Westrin, Njurunda, komminister Ingrid Persson, Njurunda och domkyrkokomminister Nic. Månsson, Härnösand.

Läs mer här: ST för 50 år sedan: Prästen Marianne Westrin från Njurunda vigdes i Härnösands domkyrka

kommentarer