”Stålsektorn måste krympa”

Kinas försök att exportera bort sin stålkris har misslyckats.Bolagen blöder och förväntas fortsätta dumpa underprissatt stål på världens marknader. Nu anklagas landet för att bryta mot Världshandelsorganisationen, WTO:s, regler.

Läs mer här: ”Stålsektorn måste krympa”

kommentarer