Ständiga utsläpp av förorenat vatten från ryska reningsverk

Tidigare i veckan kollapsade Polens största reningsverk, med stora utsläpp av avloppsvatten i Östersjön som följd. Nu visar en granskning kontinuerliga utsläpp från ryska reningsverk. 

Läs mer…

kommentarer