Stanford publicerar fullständiga resultaten från hjärtstudie med Apple Watch

Över 400 000 frivilliga anmälde sig till den Apple-finansierade hjärtstudien som skulle undersöka hur bra Apple Watch är på att upptäcka förmaksflimmer.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj