Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett antal lagförslag som ska stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Ett nytt brott införs: äktenskapstvång, och möjligheten för barn att få dispens att gifta sig tas bort.Pressmeddelande: Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskapLagrådsremiss: Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor Justitiedepartementet, 13 februari 2014

kommentarer