Stärkt stöd för Natomedlemskap

STOCKHOLM. Svenskarna har blivit mer positiva till ett medlemskap i försvarsalliansen Nato.

kommentarer