Guide: Så startar du Windows med ljud – som förr i tiden

Gå tillbaka till hur det var förr och starta Windows med en liten trudelutt.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj