Statens överskott minskar

Överskottet i statens budget krympte i november jämfört med samma månad i fjol. Staten gick 17 miljarder kronor plus, vilket var en minskning med 17,1 miljarder kronor, enligt siffror från Ekonomistyrningsverket.

Läs mer här: Statens överskott minskar

kommentarer