Stenestadsbarn får sin busskur

STENESTAD Länge har skolbarnen i Stenestad stått och frusit i väntan på bussen ner till Kågeröd.

Svalövs kommun har lovat bättring och snart infrias förväntningarna.
Lösningen blir att flytta den busskur som i dag står vid 1212 vid infarten till Stenestad till en plats inne i byn.
Och det lär inte dröja så värst länge innan allt är på plats. Så fort tjälen gått ur jorden sätts spetten i marken.
Totalt finns 150 platser för skolskjutsar i kommunen varav drygt tjugo av dessa är busskurer.
(SkD)

Läs mer här: Stenestadsbarn får sin busskur

kommentarer