Stillastående läge på norska bostadsmarknaden i oktober

De norska bostadspriserna sjönk 0,6 procent i oktober jämfört med föregående månad. Säsongsjusterat låg priserna helt stilla under den gångna månaden.Källa: Länk till full Dagens industri inlägg

kommentarer