Stina eller Anders? Svansen styr

Natomotståndarna i Sverige och Finland mobiliserar för att splittra socialdemokratin. Andra håller emot medievänsterns bildförvrängning av verkligheten. Men svansen styr hunden.

Läs mer här: Stina eller Anders? Svansen styr

kommentarer