Stockholm bryter trenden – antalet outredda våldsbrott ökar

Polisen har på många håll kraftsamlat sen i somras. Nu har fler brott utretts. Men i Stockholm går trenden i motsatt riktning – de outredda våldsbrotten ökar.

– Det har varit ett ansträngt läge under hela året, säger polischefen Patrick Ungsäter.

Läs mer här: Stockholm bryter trenden – antalet outredda våldsbrott ökar

kommentarer