”Stockholm på väg mot en sjukvård för friska”

Det blågröna styret bör vara ärligt med att man gör prioriteringen att rätten till valfrihet och till hög vårdkonsumtion står över rätten till vård för de svårast sjuka. Det skriver företrädare för Stockholms sjukvårdsupprop i en replik.

Läs mer…

kommentarer