Stockholms största skyddsrum rustas upp

Stockholms satsar stort på civilförsvar och på söder ska stans största skyddsrum rustas upp. ”Ett väpnat angrepp mot Sverige går inte att utesluta”, säger Carl-Oscar Bohlin, minister för civilt försvar.

Läs mer…

kommentarer