Stödet för Facebookvalutan Libra börjar svaja

Visa, Mastercard och andra viktiga finansiella partner i Libraprojektet verkar överväga att ompröva sitt stöd för den planerade valutan.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj