Stöd till regionernas eventuella prioriteringar i arbetet med testning för covid-19

Smittspridningen av covid-19 är mycket omfattande och befaras öka under ytterligare några veckor. Folkhälsomyndigheten har tagit fram underlag till regionerna för hur de vid behov kan prioritera i arbetet med testning och smittspårning i en övergångsperiod.

Läs mer…

kommentarer