Forskare: Stoppa automatiska uppdateringar av Windows 10 Home

Rekommenderar att det alltid ska vara användarna som bestämmer när datorn ska startas om.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj