Stoppa den brottsliga handeln med vilda djur

Den gränsöverskridande organiserade brottsligheten inom handeln med vilda djur och växter ökar kraftigt. Dessa kriminella nätverk finns överallt, även i EU.

kommentarer