”Stoppa vägbyggen som går emot klimatmålen”

Med klimatutmaningen vi står inför är det orimligt att investera i vägutbyggnader som dels bara kan motiveras utifrån prognoser om ökade vägtransporter, dels genererar ökad biltrafik. Även redan beslutade projekt bör omprövas, skriver fyra transportforskare.

Läs mer…

kommentarer