Stor andel obehöriga lärare i friskolor

Drygt 130 000 barn och ungdomar, eller 14 procent av grundskolans elever, går i en fristående skola. I de fristående skolorna är det mycket mer vanligt att lärare saknar legitimation i de ämnen de undervisar i. Kommunerna har i snitt 29 procent obehöriga lärare. De fristående har 47 procent, en skillnad på 18 procentenheter, visar Skolverket statistik på riksnivå.

…Läs mer

Läs mer här: Stor andel obehöriga lärare i friskolor

kommentarer