Stor blodbrist på sjukhusen i söder

Blodet är på väg att ta slut i Skåne.

I blodbanken saknas minst 600 påsar blod – ett par krävande operationer räcker för att tömma lagret helt.

Nu vädjar Region Skåne om mer blod.

– Vi vill inte hamna i läget där vi måste ställa in operationer på grund av blodbrist, säger blodgivarsamordnaren Ingrid Johansson.

kommentarer