Stor brandrisk när majbrasorna tänds

Nu väntas majbrasorna brinna runtom i landet – och risken för bränder öka.

Allra störst är den norröver och under sena eftermiddagen på valborgsmässoafton.

– Det brukar vara en toppdag för utomhusbränder på valborg, säger Leif Sandahl, brandingenjör på Myndigheten för beredskapsskydd (MSB).

Så här kan du göra för att elda säkert.

kommentarer