Stora problem för meddelandetjänsten Slack

Meddelandetjänsten Slack har stora problem.  

Användare världen över rapporterar om problem med att använda den. 

Läs mer…

kommentarer